Začetek projekta: Izvedba celovitega procesa strateške trajnostne in krožne transformacije poslovanja v podjetju RMB MODULARNA GRADNJA d.o.o.

Začeli smo s projektom Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica JR STKTP NOO 2022-2025).

Projekt NOO

Podjetje RMB MODULARNA GRADNJA d.o.o. je specializirano za individualno proizvodnjo modularnih hiš in poslovnih prostorov v modularni gradnji. RMB modularni objekti se proizvajajo v Sloveniji in postavlja po celotnem evropskem trgu. V podjetju smo se odločili, da želimo v prihodnosti še bolj izboljšati naš okoljski in družbeni vpliv, zaradi česar izvajamo popolno strateško trajnostno in krožno transformacijo poslovanja.

Projekt trajnostne in krožne preobrazbe vključuje celosten pristop k odgovornim poslovnim praksam.
Naši ključni cilji so:

  • trajnostna in krožna poslovna strategija,
  • poslovni model,
  • portfelj idejnih projektov,
  • dodelan prioritetni projekt,
  • izvedene delavnice in svetovanja s strani agencije.

Znesek sofinanciranja: 15.262,20 €. Celotni proračun programa: 15.262,20 €.

Naložba je del ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki se financira iz mehanizma EU za okrevanje in odpornost. Naložbo financira Evropska unija – NextGeneration EU.